>แนะนำวิธีการชงนมอย่างง่ายโดยใช้ Meiji Hohoemi

แนะนำวิธีการชงนมอย่างง่ายโดยใช้ Meiji Hohoemi

ก่อนชงนม…

สะอาด

ล้างมือทุกครั้งก่อนชงนม ล้างอุปกรณ์ให้สะอาดและฆ่าเชื้อให้เรียบร้อย

ถูกต้องแม่นยำ

ตวงได้อย่างถูกต้องและแม่นยำโดยใช้ช้อนในกระป๋อง

ปลอดภัย

ให้ชงเป็นครั้งๆ ไป และไม่ป้อนนมที่กินเหลือ

Step 1

ฆ่าเชื้ออุปกรณ์

Step 2

ใส่นมผงลงไปในขวดนม

Step 3

ใส่น้ำร้อนให้นมละลาย

Step 4

แช่ลงไปในน้ำ

Step 5

ตรวจสอบอุณหภูมิให้แน่ใจ

Step 6

ป้อนนม

器具を消毒する。

ล้างอุปกรณ์และฆ่าเชื้อ*1 ในการต้มฆ่าเชื้อ ให้ใส่น้ำระดับพอท่วมอุปกรณ์ เมื่อน้ำเดือดแล้ว ให้ต้มประมาณ 5 - 10 นาที (จุกนมใช้เวลา 3 นาที)
*1 นอกเหนือจากนี้ยังมีวิธีใช้ไมโครเวฟและการฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาด้วย

フタを片手で開閉できます。1さじ20ml分

ใช้ส่วนขอบของฝาที่พับปาดนมผงในช้อนให้เรียบ
ใส่นมผงปริมาณที่ต้องการลงในขวดนมที่ฆ่าเชื้อแล้ว

お湯を入れ、ミルクを溶かす。

ใส่น้ำร้อนที่พักไว้ให้เย็นหลังต้มจนสุก (70℃ ขึ้นไป*2) ประมาณ 2/3 ของปริมาณที่ต้องการ เติมน้ำร้อนต้มสุกหรือน้ำเย็นที่ต้มสุกและทำให้เย็นแล้วลงไปจนถึงขีดที่ต้องการโดยไม่ให้นมกระฉอกออก

*2 ในปี 2007 WHO (องค์การอนามัยโลก) และ FAO (องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ) ได้ประกาศ “คู่มือการใช้และเก็บรักษานมที่ชงจากนมผงสำหรับเด็กทารก” และปรับปรุงอุณหภูมิการชงนมตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการในเดือนมิถุนายน 2007 จาก 40 - 50℃ เป็น 70℃ ขึ้นไป

水でさます

ปิดจุกนมและเขย่าเบาๆ จากนั้นแช่ในน้ำจนอุณหภูมิลดลงเหลือประมาณ 40℃
ต้องตรวจสอบให้แน่ใจทุกครั้งว่าอุณหภูมิลดลงเท่ากับอุณหภูมิร่างกายแล้ว จึงค่อยป้อน

必ず体温くらいまでさめていることを、確認しましょう。

หยดนมหยดเล็กๆ ลงบนแขนด้านใน จะรู้สึกอุ่นๆ หากอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณ 40℃

POINT 飲み終えたらゲップさせる!

เมื่อกินนมเสร็จแล้วให้อุ้มขึ้นโดยให้คางอยู่บริเวณไหล่ และลูบหลังจากบนลงล่าง หรือตบเบาๆ เพื่อกระตุ้นให้เรอออกมา

กลับขึ้นด้านบน