วิธีใช้ Meiji Hohoemi RakuRaku Milk Attachment

หากคุณใส่อุปกรณ์เสริมกับ Meiji Hohoemi RakuRaku Milk คุณจะสามารถให้นมบุตรจากกระป๋องได้

มีจำหน่ายที่ดรักสโตร์ ร้านค้าเฉพาะสำหรับทารก และ EC ทั่วประเทศญี่ปุ่น

*โปรดใช้จุกนมและฝาของ Pigeon "ความรู้สึกของน้ำนมแม่"
*Pigeon "ความรู้สึกของน้ำนมแม่" จำหน่ายแยกต่างหาก

วิธีใช้อุปกรณ์เสริม

วิธีใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับ RakuRaku Milk นี้ง่ายดายมาก! เพียงใส่ชุด Pigeon "ความรู้สึกของน้ำนมแม่" เข้ากับอุปกรณ์เสริม!

วิธีใช้ Meiji Hohoemi RakuRaku Milk Attachment

ก่อนใช้งาน

ทำความสะอาด
ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือสบู่ล้างมือ
ความปลอดภัย
หลังจากทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมและจุกนมด้วยน้ำยาล้างจานในครัวเรือนแล้ว โปรดฆ่าเชื้อด้วยการต้ม ใส่ไมโครเวฟ หรือใช้น้ำยา
  • โปรดปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานสำหรับ "ขวดนมในความรู้สึกของน้ำนมแม่" ของ Pigeon เพื่อดูรายละเอียดวิธีการฆ่าเชื้ออุปกรณ์เสริม จุกนม และฝาปิด
  • โปรดใช้อุปกรณ์เฉพาะเมื่อต้องการฆ่าเชื้อในไมโครเวฟ (ไม่สามารถฆ่าเชื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์โดยการใช้ไมโครเวฟได้โดยตรง)
Step 1

สิ่งที่ต้องเตรียม

Step 2

วิธีใช้อุปกรณ์เสริม

Step 3

วิธีใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับ RakuRaku Milk นี้ง่ายดายมาก! เพียงใส่ชุด Pigeon "ความรู้สึกของน้ำนมแม่" เข้ากับอุปกรณ์เสริม!

Step 4

Step 5

Step 6

Step 7

Step 8

วิธีใช้

Step 9

หลังจากใช้งาน

โปรดใส่จุกนมจากด้านบนของฝาและครอบด้วยฝาครอบ
*โปรดดูวิธีการใส่จากคู่มือการใช้งานของ Pigeon [ความรู้สึกของน้ำนมแม่]

โปรดใส่อุปกรณ์เสริม

โปรดเปิดกระป๋องนม Meiji Hohoemi RakuRaku Milk

โปรดดันส่วนที่ใส่จุกนม ฝา และอุปกรณ์เสริมเข้าไปตรงๆ จากด้านบน RakuRaku Milk ที่เปิดกระป๋องแล้ว
โปรดวางบนพื้นผิวราบ จับให้แน่นแล้วใส่อุปกรณ์ เพื่อป้องกันไม่ให้ RakuRaku Milk ล้มลง

โปรดตรวจสอบข้อ (1) และ (2) ด้านล่างหลังใส่อุปกรณ์แล้ว
(1) อุปกรณ์เสริมต้องถูกใส่แน่นในแนวนอนกับ RakuRaku Milk
(2) ดันอุปกรณ์เสริมจากด้านล่างเบาๆ และต้องไม่หลุดออกจาก RakuRaku Milk

ถอดฝาครอบออกในขณะที่กดอุปกรณ์เสริมให้แน่นและปล่อยให้ทารกดื่มนม

(1) โปรดถอดอุปกรณ์เสริมโดยดันขึ้นจากด้านล่างแรงๆ
(2) โปรดถอดจุกนมและฝาออกจากอุปกรณ์เสริม และแยกชิ้นส่วนออกจากกัน
(3) โปรดแช่จุกนม ฝา ฝาครอบ และอุปกรณ์เสริมในน้ำอุ่นเพื่อทำความสะอาดและจัดเก็บทันทีหลังการใช้งาน