การออกแบบสารอาหารอย่างเหมาะสม
จุดสำคัญ 2

การออกแบบสารอาหารอย่างเหมาะสม

คำนึงถึงพัฒนาการของทารกและพัฒนาองค์ประกอบทางโภชนาการแต่ละชนิดให้ใกล้เคียงกับนมแม่

นมแม่คือสารอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารก นมสำหรับทารก “Meiji Hohoemi” สามารถใช้แทนนมแม่ได้จนถึง “ช่วงหย่านมแล้ว” และอายุ 1 ขวบ เพราะผลิตขึ้นโดยมีนมแม่เป็นต้นแบบ

องค์ประกอบทางโภชนาการที่ใส่ใจและคำนึงถึง

โปรตีนที่สำคัญและจำเป็นต่อ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารก

มีปริมาณและคุณภาพของโปรตีนที่ใกล้เคียงกับนมแม่

สิ่งสำคัญทั้งสองสิ่งก็คือ การเพิ่มองค์ประกอบที่ดีต่อการเจริญเติบโตของทารกและลดองค์ประกอบที่ไม่มีในนมแม่ออก ไม่ได้มีแค่องค์ประกอบเดียวเท่านั้น แต่สร้างสมดุลของโปรตีนโดยรวมทั้งหมดให้ใกล้เคียงกับนมแม่!

ช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารก
ออกแบบคุณภาพและปริมาณโปรตีนจาก “การสำรวจนมแม่”

โปรตีน ทราบได้จากการสำรวจนมแม่!คุณภาพก็ใกล้เคียงกับนมแม่ ขอบเขตของนมแม่

สารประกอบโปรตีนไม่ใช่สารประกอบเชิงเดี่ยว แต่เป็นสารประกอบเชิงซ้อนของโปรตีนหลายชนิด โปรตีนแต่ละชนิดที่มีอยู่ในนมแม่
มีความเร็วในการย่อยและการดูดซึม และมีปริมาณของกรดอะมิโนแต่ละชนิดที่แตกต่างกันออกไป ในการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารก
นอกเหนือจากปริมาณของโปรตีนแล้ว องค์ประกอบของโปรตีนแต่ละชนิดที่รวมตัวเข้ากันอย่างเหมาะสมก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเช่นกัน

ยืนยันความเหมาะสมในการออกแบบคุณภาพ
และปริมาณของโปรตีนโดย “การสำรวจพัฒนาการ”

ทำการยืนยันความเหมาะสมของการออกแบบโปรตีนที่ช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารก การออกแบบไขมันแต่ละชนิด และการออกแบบสารอาหารโดยรวมทั้งหมดจากพัฒนาการของทารก

การประชุมสัมมนาทางวิชาการประเทศญี่ปุ่นเรื่องกรดอะมิโน ได้รับรางวัล”รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”การประยุกต์ใช้ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์และวิจัยนมแม่ยืนยันความเหมาะสมของการออกแบบจากการสำรวจพัฒนาการ

โปรตีนที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของทารก

นมผงหนึ่งเดียวในประเทศญี่ปุ่น
ที่มีส่วนผสมของ DHA และกรดอะราคิโดนิก (ARA) ในปริมาณที่พบในนมแม่

มีส่วนผสมของ DHA และกรดอะราคิโดนิกในปริมาณที่พบในนมแม่ซึ่งผลจากการสำรวจนมแม่พบว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยในการเจริญเติบโตของทารก
ปริมาณของ DHA และกรดอะราคิโดนิก (ARA) ต่างมีส่วนสำคัญต่อพัฒนาการของทารก “Meiji Hohoemi” มีส่วนผสมของทั้ง DHA และกรดอะราคิโดนิก (ARA) ในปริมาณที่พบในนมแม่หนึ่งเดียวในญี่ปุ่น

DHA หนึ่งเดียวในญี่ปุ่น ทราบได้จากการสำรวจนมแม่!ปริมาณที่พบในนมแม่ กรดอะราคิโดนิก(ARA) หนึ่งเดียวในญี่ปุ่น ทราบได้จากการสำรวจนมแม่!ปริมาณที่พบในนมแม่

*1 ปริมาณองค์ประกอบที่เทียบเท่ากับที่พบในนมแม่
*2 สำรวจโดยบริษัท (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2013)

ส่วนประกอบปริมาณเล็กน้อยในนมแม่

ประยุกต์ใช้ “การสำรวจนมแม่”

“Meiji Hohoemi” ประยุกต์ใช้การสำรวจนมแม่*3 เพิ่ม “ซีลีเนียม (Selenium)” ที่จำเป็นอย่างมากสำหรับการเจริญเติบโตของทารกในปริมาณที่พบในนมแม่

ซีลีเนียม(Selenium) หนึ่งเดียวในญี่ปุ่น ปริมาณที่พบในนมแม่

*3 ผลการสำรวจนมแม่จำนวนมากที่มีซีลีเนียมเป็นองค์ประกอบนำมาใช้เป็นมาตรฐานการบริโภคอาหาร

กลับขึ้นด้านบน