Q&A 混合栄養にする時には?

วิธีการป้อนนมผงเสริมแทนการให้ดูดจากเต้าโดยป้อนสลับระหว่างนมแม่กับนมผง
มีอยู่หลายวิธีด้วยกัน ควรเลือกใช้วิธีที่เหมาะกับคุณแม่

1 เริ่มจากให้ดูดจากเต้า จากนั้นป้อนนมผง

เริ่มจากให้ดูดจากเต้า หากไม่เพียงพอให้ใช้นมผงเสริม ในช่วงแรกควรใช้วิธีให้ดูดจากเต้าและป้อนนมผงตามเฉพาะตอนที่อยากกินเท่านั้น

2 สลับกันระหว่างให้ดูดจากเต้ากับนมผง

ยกตัวอย่างเช่น กรณีป้อนนมทุกๆ 3 ชั่วโมง ให้สลับโดยตอนเช้า 6 โมงให้ดูดจากเต้า ตอน 9 โมงป้อนนมผง เที่ยงวันให้ดูดจากเต้า และบ่าย 3 โมงป้อนนมผง

3 ควรกำหนดว่าจะให้ดูดจากเต้าทุกครั้งหรือป้อนสลับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการคัดนมเมื่อถึงเวลาต้องป้อนนม
ให้นมผงเสริมตอนเย็น

เป็นวิธีการป้อนนมสลับโดยช่วงเช้าให้ดูดจากเต้าอย่างเดียว ส่วนช่วงบ่ายให้สลับระหว่างดูดจากเต้ากับป้อนนมผง เพราะโดยทั่วไปแล้วน้ำนมจะไหลออกจากเต้าน้อยในช่วงเย็น

กลับขึ้นด้านบน