การวิจัยนมแม่อย่างจริงจัง
จุดสำคัญ 1

การวิจัยนมแม่อย่างจริงจัง

ทำการวิจัยนมแม่ที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารกอย่างจริงจัง

Meiji ยังคงดำเนินการด้าน “วิทยาศาสตร์นมแม่” ซึ่งพัฒนาส่วนประกอบของนมผงแต่ละชนิดให้ใกล้เคียงกับนมแม่มากที่สุดและมุ่งส่งเสริมให้ทารกเติบโตด้วยนมแม่ ที่ผ่านมาได้ทำการ “สำรวจนมแม่” ที่นำเอาน้ำนมจากคุณแม่กว่า 4 พันคนมาวิเคราะห์ และสำรวจพัฒนาการของทารกกว่า 2 แสนคนด้วยการ “สำรวจพัฒนาการของทารก” มากว่า 40 ปี

รายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัยนมแม่โดยสังเขป

รายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัยนมแม่โดยสังเขป สำรวจพัฒนาการของทารกกว่า 2 แสนคน สำรวจน้ำนมจากคุณแม่กว่า 4,000 คน ปรับปรุงการวิจัยและพัฒนาให้ดีขึ้น ทำเป็นผลิตภัณฑ์ ดำเนินการตามวงจรดังกล่าวมานานกว่า 40 ปี สำรวจพัฒนาการของทารกที่ใช้ผลิตภัณฑ์ Hohoemi
ลักษณะเด่น 1

สำรวจพัฒนาการของทารกกว่า 2 แสนคน ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี

ตั้งแต่ปี 1972 เป็นต้นมาได้ทำการสอบถามน้ำหนัก ส่วนสูง และอาการเจ็บป่วยของทารกกว่า 2 แสนคนจากคุณแม่โดยตรง โดยทำการสำรวจ 12 ครั้งใช้ระยะเวลานาน 40 ปี นมผง Meiji ที่เริ่มต้นด้วยการฟัง “เสียง” ของทารก มีจุดมุ่งหมายจะอยากเห็นทารกเติบโตด้วยนมแม่

พัฒนาการของทารกที่ดื่มนมผง Meiji
ใกล้เคียงกับทารกที่ดื่มนมแม่

Hohoemi ('12) น้ำหนักทารก สารอาหารสำหรับทารก สารอาหารในนมแม่ เส้นโค้งการเติบโตมาตรฐาน WHO เฉลี่ย±2 × ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อายุทารก

*ยืนยันแล้วว่าการออกแบบโปรตีน ไขมัน ฯลฯ ที่อยู่ใน “Meiji Hohoemi” แต่ละรายการและการออกแบบโภชนาการโดยรวมทั้งหมดมีความเหมาะสมด้วยการสำรวจพัฒนาการ

ลักษณะเด่น 2

สำรวจนมแม่ที่ได้มาจาก
คุณแม่กว่า 4,000 คนในประเทศญี่ปุ่น

ในปี 1979 และปี 1998-1999 ได้รับนมแม่ที่สำคัญจากคุณแม่ในประเทศญี่ปุ่นกว่า 4,000 คนและได้รับความรู้ที่เป็นข้อมูลอันล้ำค่ามากมาย อาทิ ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ระดับความเข้มข้นของโปรตีน, ระดับความเข้มข้นของพลังงาน เป็นต้น “Meiji Hohoemi” นำข้อมูลสำคัญที่ได้เรียนรู้จากนมแม่มาใช้ และพัฒนาจนใกล้เคียงกับนมแม่มากที่สุด

ตัวอย่างนมแม่ที่ได้รับความร่วมมือจากคุณแม่แต่ละคน
กลับขึ้นด้านบน