การวิจัยน้ำนมแม่อย่างละเอียด
จุดสำคัญ 1

การวิจัยน้ำนมแม่อย่างละเอียด

เราได้วิจัยน้ำนมแม่ซึ่งเป็นสารอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารกอย่างละเอียดถี่ถ้วน

เมจิยังคงดำเนินงานเกี่ยวกับ "วิทยาศาสตร์น้ำนมแม่" โดยตั้งเป้าให้ส่วนผสมแต่ละชนิดในนมผงมีความใกล้เคียงกับน้ำนมแม่ และมีการเติบโตของทารกที่เลี้ยงดูด้วยนมแม่ ในการดำเนินการเหล่านี้จนถึงปัจจุบัน เราได้ทำการ "สำรวจน้ำนมแม่" ที่วิเคราะห์น้ำนมแม่ของแม่ 6,000 คนขึ้นไปและ “สำรวจการเจริญเติบโต" ของทารกที่เติบโตโดยการดื่มแต่ "Meiji Hohoemi” เป็นเวลา 40 ปีขึ้นไป

ภาพรวมการวิจัยน้ำนมแม่

ำรวจการเจริญเติบโตของทารก 200,000 คนขึ้นไป สำรวจน้ำนมแม่กว่า 6,000 คนขึ้นไป ปรับปรุงการวิจัยและพัฒนา ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ วงจรนี้ดำเนินการมากว่า 40 ปีแล้ว สำรวจการเจริญเติบโตของทารกที่ใช้ Hohoemi
ลักษณะเด่น 1

เป็นเวลากว่า 40 ปีแล้วที่เราสำรวจการเจริญเติบโตของทารก 200,000 คนขึ้นไปที่เติบโตขึ้นมาโดยการดื่ม “Meiji Hohoemi” เพียงอย่างเดียว

ตั้งแต่ปี 1972 จากการสำรวจ 12 ครั้งในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา เราได้สอบถามมารดาโดยตรงเกี่ยวกับน้ำหนัก ส่วนสูง และความเจ็บป่วยของทารกที่เติบโตโดยการดื่มเพียง “Meiji Hohoemi” จำนวนทั้งหมดมากกว่า 200,000 คนขึ้นไป "Meiji Hohoemi" มุ่งเป้าให้มีการเจริญเติบโตของทารกที่เลี้ยงดูด้วยน้ำนมแม่

ผลลัพธ์คือทารกที่กินนมแม่และทารกที่กินนมผงของเมจิมีการเจริญเติบโตที่ใกล้เคียงกัน

น้ำหนักทารก ทารกที่กิน Hohoemi ('12) ทารกที่กินนมแม่ เส้นโค้งการเจริญเติบโตมาตรฐานของ WHO เฉลี่ย ± 2 × ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อายุเดือนของทารก

*ตรวจสอบจากการสำรวจการเจริญเติบโตว่าการออกแบบแต่ละส่วนของโปรตีนและไขมันของ "Meiji Hohoemi" รวมทั้งการออกแบบโภชนาการโดยรวมนั้นมีความเหมาะสม

ลักษณะเด่น 2

สำรวจน้ำนมแม่จากแม่ 6,000 คนขึ้นไปทั่วประเทศญี่ปุ่น

ในปี 1979, ปี 1998-1999 และปี 2012-2014 มีแม่ 6,000 คนขึ้นไปทั่วประเทศญี่ปุ่นมอบน้ำนมแม่ที่มีความสำคัญนี้ให้เรา และเราได้ทราบข้อมูลที่มีค่ามากมายรวมถึงข้อมูลพื้นฐาน เช่น ความเข้มข้นของโปรตีนและความเข้มข้นของพลังงาน “Meiji Hohoemi” ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสำคัญที่ทราบจากน้ำนมแม่ และสามารถทำให้มีความใกล้เคียงกับน้ำนมแม่มากขึ้น

ตัวอย่างน้ำนมแม่ที่เราได้รับความร่วมมือจากบรรดาแม่ๆ ดังกล่าว
กลับขึ้นด้านบน