Đặc điểm của Meiji Hohoemi

Sữa bột cải tiến liên tục mô phỏng theo sữa mẹ

Thiết kế bao bì đặc biệt

Dễ dàng mở, đóng nắp và đong lượng sữa!

Trong suốt 100 năm qua, chúng tôi đã và đang tiếp tục những nghiên cứu dành cho trẻ sơ sinh Nhật Bản, với các sản phẩm mô phỏng theo sữa mẹ vốn là nguồn dinh dưỡng tốt nhất. Lon đựng cũng được lựa chọn cẩn thận để dễ sử dụng.

Point 1

Nắp của lon có gắn chốt để dễ dàng mở ra.

Rất dễ mở!

Nắp của lon có gắn “chốt” để dễ dàng mở ra, nhưng nắp được thiết kế sao cho cần có lực kéo chốt để trẻ không mở nhầm.

Point 2

Sản phẩm dễ dàng mở và đóng để dễ sử dụng hàng ngày.

Dễ sử dụng hàng ngày

Nắp của lon được thiết kế sao cho có thể mở nắp mà không cần tháo nắp ra để có thể dễ dàng mở và đóng bằng một tay.

Point 3

Có thể đo lường một cách dễ dàng và chính xác.

Vì chính xác nên không lãng phí!

Sản phẩm được thiết kế như thế này để có thể dễ dàng đong lượng sữa bằng muỗng.

Có thể đo một cách dễ dàng và chính xác.

Top