Meltykiss First flush green tea

ผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดการจำหน่ายแล้ว

สิ้นสุดการจำหน่ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2024

ช็อกโกแลตที่จะละลายในปากของคุณได้ราวกับหิมะ

ความหอมและรสชาติกลมกล่อมของมัทฉะที่เก็บจากยอดอ่อนใบชาแรกซึ่งเป็นผลผลิตของเมืองนิชิโอะที่ฟุ้งกระจายไปทั่ว ท่ามกลางกลิ่นหอมราวกับดอกไม้ของโกโก้ซึ่งเป็นผลผลิตของเอกวาดอร์*... ในปีนี้ก็เชิญเพลิดเพลินกับช่วงเวลาที่ช็อกโกแลตจะละลายในปาก ซึ่งจะสัมผัสได้เฉพาะในฤดูหนาวเท่านั้น

  • *ใช้เมล็ดโกโก้ซึ่งเป็นผลผลิตของเอกวาดอร์ (20% ของโกโก้แมส, 2% ของผลิตภัณฑ์)
  • อาจหมดไปจากร้านค้าเร็วกว่าเวลาสิ้นสุดการจำหน่าย ขึ้นอยู่กับสถานะสินค้าคงเหลือ
  • โปรดทราบว่าอาจยังมีวางจำหน่ายในร้านค้า ถึงแม้จะเลยเวลาสิ้นสุดการจำหน่ายแล้วก็ตาม

point

  • 1ช็อกโกแลตที่ใช้โกโก้ซึ่งเป็นผลผลิตของเอกวาดอร์
  • 2ช็อกโกแลตที่ใช้มัทฉะที่เก็บจากยอดอ่อนใบชาแรกซึ่งเป็นผลผลิตของเมืองนิชิโอะ
  • 3สะดวกเพราะบรรจุแต่ละเม็ดในห่อแยกขนาดเล็ก

สารที่อาจก่อให้เกิดภูมิแพ้ (วัตถุดิบเฉพาะ ฯลฯ):ส่วนผสมที่เป็นนม・ถั่วเหลือง

รายละเอียดของเว็บไซต์และแพ็คเกจผลิตภัณฑ์ที่ระบุอาจมีความแตกต่างออกไปจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ ฯลฯ
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการปรับปรุงใหม่ สารที่อาจก่อให้เกิดภูมิแพ้อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างออกไป
เเมื่อคุณจะซื้อหรือรับประทาน โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่แสดงอยู่บนผลิตภัณฑ์เสมอ