CALCIUM

มีความสุขในแบบของฉันตลอดไป อะมิโน คอลลาเจน พลัส แคลเซียม

 • อะมิโน คอลลาเจน พลัส แคลเซียม
  (พอสำหรับ 14 วัน)
  98 = พอสำหรับ 14 วันโดยประมาณ*1
  *1 จากปริมาณต่อวันที่ 7

PREMIUM

เพื่อคุณที่สวยกว่าเดิม อะมิโน คอลลาเจน Premium เพื่อที่สุดแห่งความงาม

 • อะมิโน คอลลาเจน Premium
  196 = ประมาณ 28 วัน*1
 • อะมิโน คอลลาเจน Premium
  (พอสำหรับ 14 วัน)
  98 = พอสำหรับ 14 วันโดยประมาณ*1
 • *1 จากปริมาณต่อวันที่ 7

STANDARD

The No. 1 อาหารเสริมคอลลาเจน*1 คำตอบอยู่นี่แล้ว!ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนรูปแบบผงที่มียอดขายอันดับ 1*1 ในญี่ปุ่น

 • อะมิโน คอลลาเจน
  196 = ประมาณ 28 วัน.*2
 • *1 ยอดขายสะสมของแบรนด์ในอุตสาหกรรมความงาม ม.ค. - ธ.ค. 2019 (Intage SDI)
 • *2 จากปริมาณต่อวันที่ 7