CALCIUM

มีความสุขในแบบของฉันตลอดไป อะมิโน คอลลาเจน พลัส แคลเซียม

 • อะมิโน คอลลาเจน พลัส แคลเซียม
  (พอสำหรับ 14 วัน)
  98 = พอสำหรับ 14 วันโดยประมาณ*1
  *1 จากปริมาณต่อวันที่ 7

PREMIUM

เพื่อคุณที่สวยกว่าเดิม อะมิโน คอลลาเจน Premium เพื่อที่สุดแห่งความงาม

 • อะมิโน คอลลาเจน Premium (กระป๋อง) 200 g = ประมาณ 28 วัน*1 อะมิโน คอลลาเจน Premium
  (กระป๋อง)
  200 = ประมาณ 28 วัน*1
  *1 จากปริมาณต่อวันที่ 7
 • อะมิโน คอลลาเจน Premium (แบบเติม) 214 g = ประมาณ 30 วัน*1 อะมิโน คอลลาเจน Premium
  (แบบเติม)
  214 = ประมาณ 30 วัน*1
  *1 จากปริมาณต่อวันที่ 7
 • อะมิโน คอลลาเจน Premium (พอสำหรับ 14 วัน) อะมิโน คอลลาเจน Premium
  (พอสำหรับ 14 วัน)
  102 = พอสำหรับ 14 วันโดยประมาณ*1

STANDARD

The No. 1 อาหารเสริมคอลลาเจน*1 คำตอบอยู่นี่แล้ว!ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนรูปแบบผงที่มียอดขายอันดับ 1*1 ในญี่ปุ่น

 • อะมิโน คอลลาเจน(กระป๋อง) 200g = ประมาณ 28 วัน*2 อะมิโน คอลลาเจน
  (กระป๋อง)
  200 = ประมาณ 28 วัน.*2
  *1 ยอดขายสะสมของแบรนด์ในอุตสาหกรรมความงาม ม.ค. - ธ.ค. 2019 (Intage SDI)
 • อะมิโน คอลลาเจน (แบบเติม) 214 g = ประมาณ 30 วัน*2 อะมิโน คอลลาเจน
  (แบบเติม)
  214 = ประมาณ 30 วัน*2
  *2 จากปริมาณต่อวันที่ 7