อะมิโน คอลลาเจน ใช้คอลลาเจน จากปลา ที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก 100%

FISH COLLAGEN

อัตราการดูดซึมในกระแสเลือดสำหรับ คอลลาเจนเปปไทด์ต่างชนิดที่มีขนาดโมเลกุลเท่ากัน

คอลลาเจนที่สกัดจากปลา ดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย ได้ดีกว่าคอลลาเจน ที่ได้จากหนังหมู 50%

อัตราการดูดซึมคือปัจจัยหลัก
ของคอลลาเจนซึ่งจะแตกต่างกัน
ตามวัตถุดิบหลักที่ใช้

คอลลาเจนจากปลา ที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก 5000 mg.

อะมิโน คอลลาเจน จึงเลือกใช้ คอลลาเจนจากปลา ที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก

SMALL MOLECULE

ดูดซึมสู่ร่างกายเพราะมีโมเลกุลขนาดเล็ก

โดยปกติคอลลาเจนจะอยู่ในรูปเส้นใย ละลายน้ำยาก และไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ เมื่อเปรียบเทียบกับคอลลาเจนทั่วไปที่มีน้ำหนักโมเลกุลประมาณ 300,000 คอลลาเจนโมเลกุลขนาดเล็กมีน้ำหนักโมเลกุลเพียงไม่กี่พันเท่านั้น นอกจากนั้นยังละลายน้ำได้ ไม่แข็งตัวแม้มีอุณหภูมิลดลง และดูดซึมสู่ร่างกายได้ง่าย

เส้นใยคอลลาเจน→ให้ความร้อน-เปลี่ยนสภาพ(เป็นเจลาติน)→เจลาติน→ให้ความร้อน→โซล→การแยกสลายด้วยน้ำ(เพื่อให้มีโมเลกุลขนาดเล็ก)→คอลลาเจนเปปไทด์ *ภาพนี้เป็นเพียงภาพตัวอย่าง

MATERIAL

วัตถุดิบที่เลือกสรรโดยเมจิ

อะมิโน คอลลาเจนผลิตจากเกล็ดและหนังปลา ซึ่งกำจัดแคลเซียมออกอย่างพิถีพิถันแล้ว คอลลาเจนบริสุทธิ์สกัดจากเกล็ดและหนังปลา จากนั้นแปรรูปเป็นผงคอลลาเจนเปปไทด์* สีขาวที่ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เร็วกว่า เมจิคัดเลือกคอลลาเจนเปปไทด์อย่างพิถีพิถัน โดยอาศัยประสบการณ์ที่มากกว่า 100 ปีในการจัดหาผลิตภัณฑ์อาหารและสุขภาพ

* คอลลาเจนจากปลาที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก (เปปไทด์)